top of page

Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi

1.

Eviews'e Giriş ve Temel Kavramlar

2.

Doğrusal Regresyon Modeli

3.

Zaman Serisi Temel Kavramlar

4.

Doğrusal Zaman Serisi Modelleri

5.

Birim Kök Testleri

6.

Eşbütünleşme Testleri

7.

Vektör Otoregresif Modeller

8.

Hata Düzeltme Modelleri

9.

Nedensellik Analizi

10.

Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri

11.

Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri

12.

ARCH - GARCH Modelleri

Şifrelenmiş dosyalar dersle ilgili eğitimlerde paylaşılmaktadır.

bottom of page