top of page
Screenshot_1.png

KÜRESEL EKONOMİNİN BAĞIŞIKLIĞI

BURAK SERTKAYA- MEHMET SONGUR

Gazi Kitabevi, 2021, 215 Sayfa

Dünya ekonomisi 21. Yüzyılda iki büyük kriz yaşamıştır. Bunlar, 2008-2009 küresel finans krizi ve COVID-19 pandemisidir. Her iki kriz neticesinde küresel ekonomide büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Dünya ekonomileri bu krizlerin çözümü için çok sayıda adım atmıştır ve bu adımların birçoğu benzer ekonomi politikaları biçiminde olmuştur. Geriye dönüp bakıldığında, alınan neticelerin tam olarak istenilen sonuçları vermediği görülmektedir. Bunun nedeni ise her geçen gün bir yenisinin eklenmesiyle derinleşen politik, sosyal ve ekonomik sorunlara aynı bakış açılarıyla çözüm aramaya çalışmaktır. Küresel finans krizinden bu yana dünya ekonomisi bir dönüşüm içindedir. Yaşanan dönüşümler ivme kazandıkça yıllardır süregelen politikaların yeni gerçekleri tam olarak karşılaması beklenmemelidir.
COVID-19 pandemisi ise küresel ekonomik sorunları daha belirgin bir hale getirmiştir. Pandemiyle birlikte, neredeyse son on beş yıldır küresel ekonomiye damga vuran sapmalar ve muammalar iyice gün yüzüne çıkmıştır. Bu kitap, tam olarak, küresel finans krizinden COVID-19 pandemisine kadar olan süreçte nelerin yanlış yapıldığına açıklık kazandırma amacı taşımaktadır. Kitapta, küresel finans krizinden bu yana süregelen küresel ekonomik gelişmelerin bağlamı ve sonuçları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Kitap, bu şekilde geçmişin ışığında bugünü ve geleceği aydınlatmaya çalışmaktadır. “Küresel Ekonominin Bağışıklığı” dünya ekonomisinde olup bitenleri daha iyi anlamak ve izlemek isteyenler için mutlaka okunması gereken bir eserdir.

Screenshot_1.png

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON DİNAMİKLERİ

EDİTÖRLER

MEHMET SONGUR - BURAK SERTKAYA

Gazi Kitabevi, 2020, 268 Sayfa

İstikrarlı bir ekonominin temel koşullarından biri de fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğundan enflasyon olgusu, ülkelerin kendi iç dinamikleri çerçevesinde yıllar boyu uğraştıkları önemli bir makroekonomik sorun olarak kabul edilmektedir. Bu sorunsal olgu, Türkiye ekonomi tarihinde de en çok tartışılan hususlardan biridir. Türkiye ekonomisi yakın tarih boyunca bu olgudan doğrudan etkilenmiş ve çözüm noktasında farklı dönemlerde, farklı yaklaşımlar benimsemiştir.  Buna göre, hazırlanan eserler güncelliğini yitirmeyen bir soruna yeni bakış açıları yaklaşımıyla makroekonomik bir probleme ışık tutmaktadır. Bu düşünceden hareketle, derlenen çalışmaları bir kitapla siz değerli okuyucuların istifadesine sunmak istedik. Çizdikleri bilimsel çerçeve ile birbirinden değerli araştırmacılar bu amaca hizmet için dikkate değer katkılar sundular. Bu kapsamda, toplamda on bir eserin bulunduğu kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, Türkiye ekonomisinin enflasyon sorunsalına ilişkin dört teorik eser yer alırken, ikinci kısımda konuya ampirik olarak yaklaşan yedi eser yer almaktadır.

bottom of page