top of page
WhatsApp Image 2023-07-05 at 02.37.46.jpeg

Mehmet SONGUR, 1987 yılında Mersin'de doğdu. İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mersin Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2012 yılında Mersin Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Dr. ünvanını aldı. 2019 yılında Dr. Öğr. Üyesi, 2021 yılında ise Doçent unvanlarını aldı. Halen Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde görev yapmaktadır.

bottom of page